Rekisteriseloste

 

Kemin Pyörä ja Varaosan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Kemin Pyörä ja Varaosa, Täikönkatu 3, 94100 Kemi
Y-tunnus: 1012045-2

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, rekisteri yhteistyökumppaneista

Tämä seloste kertoo, mitä tietoja Kemin Pyörä ja Varaosan yhteistyökumppaneista, yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä verkkosivuilla käyvistä kerätään, ja miten tietoja hyödynnetään.

 

Rekisterien tietosisältö, tietojen tallentaminen ja käyttö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Lomakkeiden kautta verkkopalveluissa kävijän suostumuksella tallennettavia tietoja (nimi ja sähköpostiosoite) käytetään vain kommunikointiin lähettäjän kanssa. Kemin Pyörä ja Varaosa ei koskaan luovuta keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja liikesuhteen ylläpito.

 

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

 

Tietojen tarkistus, poistaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Kemin Pyörä ja Varaosalle. Kemin Pyörä ja Varaosa voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kemin Pyörä ja Varaosa vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Evästeet

Kemin Pyörä ja Varaosa käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään antamaan vierailijoille pääsy erilaisiin toimintoihin ja palveluihin sekä keräämään rajatusti tietoa kävijöistä.

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä (esim. Google Analytics, Google AdWords) tallentaaksemme anonyymeja tilastoja siitä, miten sivustolla vierailevat käyttävät sivustoa. Näillä evästeillä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Jos poistat evästeet käytöstä tällä sivustolla, osa palveluista tai sivun osista ei välttämättä toimi oikein.